Etusivu
Säännöt
Kilpailut
Tulokset
Kuvat
Palaute
Linkit
 

 

 

 

 

Pohjola Ryobi-Cup säännöt  

1§ Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailukansliassa ennen kilpailusuorituksen aloittamista. Maksukuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin annetaan kilpailukortti, joka on palautettava viimeistään tunti kilpailun jälkeen punnituspaikalle. Vain ennen protestiajan päättymistä palautetut kilpailukortit osallistuvat mahdollisiin arvontoihin. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsinnät, joten kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen. Ennakkomaksua ei palauteta vaikka kilpailija ei osallistukaan kilpailuun.

2§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa jokaisessa kilpailussa 45 min ennen kilpailun alkua. Kipparikokouksessa ilmoitetaan mahdolliset sääntömuutokset sekä arvotaan veneet, jotka mahdollisesti tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

 

 

 

3§ Kilpailuaika
Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa. Kilpailijoilla on oikeus aloittaa kilpailualueelle siirtyminen 30 minuuttia ennen kilpailuajan alkua. Tästä siirtymäajasta ensimmäisen 15 min aikana ei saa ylittää 9 km/h nopeutta. Kilpailuajan päättyessä kilpailijan täytyy olla lähtöalueelle merkityn poijutuksen sisäpuolella. Virallisen kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneiden veneiden saalista ei hyväksytä punnitukseen.

4§ Kilpailualue
Kilpailuvenekunnalle annetaan kartta, johon on merkitty kilpailualue, punnituspaikka, sallitut rantautumispaikat ym. kilpailun kannalta tarpeelliset merkinnät. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä.

5§ Venekunta
Venekunnan koko on vapaa. Yksi nimetään kippariksi ja yksi miehistöksi. Cup-pisteitä saa vain kippari. Varakippari sallitaan yhdessä (1) kilpailussa. Varakippari on nimettävä ensimmäisessä kilpailussa ja kipparivaihdosta on ilmoitettava kirjallisesti kilpailun järjestäjälle. HUOM! Varakippari ei voi osallistua saman vuorokauden aikana toiseen SUT:n alaisen uistelu-cup:n kilpailuun. Varakipparin on oltava miehistön jäsen. Myös joukkuekilpailussa varakipparia voi käyttää yhdessä (1) kilpailussa.

6§ Sarjat
Pohjola-Cupissa on venekohtainen kilpailu ja joukkuekilpailu, 
kolme (3) venekuntaa /joukkue. 

7§ Kilpailun voittaminen
Kilpailu ratkaistaan kilpailukohtaisten sääntöjen perusteella. Tasapisteissä ratkaisee suurin kala. Cup-kilpailussa saa osakilpailun voittaja 35 pistettä ja seuraavat pisteitä seuraavasti: 31, 28, 27, 26, 25, ... 1 pistettä. Cup-kilpailun lopputuloksiin lasketaan neljän (4) osakilpailun pisteet. Pisteiden mennessä cupissa tasan, sijoituksen ratkaisee parempi osakilpailusijoitus.

8§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti kaksi (2) koukullista viehettä, kuitenkin niin, että niin sanottu tapsisiima saa olla enintään kolme (3) metriä. Täkyraksin käyttö sallittu (elävän syötin käyttö on kielletty).

9§ Kilpailukalat ja alamitat
Kilpailujen järjestäjä ilmoittaa kipparikokouksessa kilpailukalat, alamitat ja pistekertoimet.  Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa venekunnan hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta. Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa alamittoja, kertoimia sekä kilpailukaloja.

10§ Punnitus
Kalat punnitaan "pyöreinä" eli suolistamattomina. Kalat on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn paikkaan, jossa on kyltti "KALOJEN LUOVUTUS". Kilpailijan on seurattava saaliin mukana punnitukseen.

11§ Palkintojen jako
Palkintojen jako alkaa aikaisintaan 1 tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä.

12§ Tuomarineuvosto
Järjestäjä nimeää kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä. Näistä yksi on kilpailuun osallistuvan veneen kippari.

13§ Protestit
Protesti kilpailijoista, kilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 30 min kuluessa tulosten nähtäville panosta. Protestiaika kilpailun järjestäjää kohtaan on 12 tuntia tulosten nähtäville panosta. Protestimaksu on 20 € ja tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

14§ Valvonta
Kilpailunumeron on oltava kiinni veneessä hylkäyksen uhalla. Valvontaa suorittavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Valvojilla on oikeus tarkistaa tarvittaessa myös kilpailijoiden veneet. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastaa kilpailijan vene.

15§ Vastuu
Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneellä tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja asetusten mukaisesti.

16§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkonut venekunta voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli rikkomus katsotaan tuomarineuvostossa törkeäksi. Kilpailuoikeus on jokaisella venekunnalla,jolta osakilpailun tuomarineuvosto tai pohjola-cupin toimikunta ei sitä perustelluista syistä ole kieltänyt.

17§ Force Majeure
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

18§ Tallennukset
Kilpailusta taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kalastusharrastusta edistävään toimintaan.

<< alkuun